as
Ловна дружина с. Червен е най-голямата в община Асеновград. Районът е богат на едър дивеч в горската част и на пернат и вреден дивеч в полската част.
as
Гостуват множество гръцки ловни туристи.