>
 
as
Пловдив е вторият по-големина град в Република България с население от над 370 хиляди жители. Градът е важно икономическо, транспортно, културно и образователно средище за цялата страна.Разположен е в централната част Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица.
as
В Пловдив се провеждат множество икономически и културни прояви, сред които Международният панаир, Международният театрален фестивал „Сцена на кръстопът”, Телевизионният фестивал „Златната ракла” и други. В града са запазени множество паметници от античността, сред които Античният театър, Римският одеон, Римският форум, Римският стадион, Археологическият комплекс „Ейрене” и други.